EDM wykorzystywane jest głównie przy obróbce specjalnych części maszyn i innych materiałów trudnoskrawalnych, gdyż pozwala na uzyskanie skomplikowanych kształtów, trudnych lub niemożliwych do wykonania obróbką skrawaniem (np. wewnętrzne ostre narożniki w materiale hartowanym), nie ma też tutaj sił skrawania oddziałujących na część obrabianą (choć jest wpływ na warstwę zewnętrzną, co utrudnia dalsze procesy jak np. polerowanie). Obróbkę elektroerozyjną można zasadniczo podzielić na dwa typy: drążenie elektroerozyjne oraz cięcie elektroerozyjne (WEDM - Wire Electrical Discharge Machining). Generalnie różnica pomiędzy tymi metodami polega na rodzaju elektrody roboczej (w przypadku WEDM jest to przewijany drut), energii wyładowań oraz używanego dielektryka.

 

 

 

 

 

 

Wycinarka drutowa 

AGIE PROGRESS V4

przeszczeń robocza:

x-800, y=500, z=525 [mm]

 

DANE FIRMY

 

Metakal   

Siedliska 65 F

59-222 Miłkowice

NIP: 747 117 8020

 

  telefon: +48 601 935 674

  e-mail: metakal@metakal.pl